Tag «גבישי קוורץ שקופים»

גבישי קוורץ שקופים – שיווק גבישי קוורץ ומוצרי קוורץ שונים בישראל

גבישי קוורץ שקופים

גבישי קוורץ שקופים – שיווק גבישי קוורץ ומוצרי קוורץ שונים בישראל  לקוורץ יש יתרונות רבים על פני זכוכית רגילה ולכן רבים עוברים לשימוש במוצרים מזכוכית  מקוורץ היות שהיא עמידה יותר מזכוכית רגילה ואינה נמסה גם בטמפרטורות גבוהות אנו מספקים גבישים, צינורות, לוחות, מבחנות ועוד מוצרים מקוורץ הספק שלנו מייצר גם מוצרי קוורץ על פי דרישה …