Tag «בודק מתקן חשמל»

בודק מתקני חשמל | בדיקת מתקני חשמל תקופתית

בודק מתקני חשמל

בודק מתקני חשמל | בדיקת מתקני חשמל תקופתית מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם שם מלא כתובת אימייל טלפון נושא הודעה בודק מתקני חשמל, הוא חשמלאי מומחה אשר קיבל הסמכה לערוך בדיקות מתקני חשמל. בודק מתקני חשמל עורך בדיקות תקינות למתקנים חשמליים. מטרת הבדיקות היא לאתר ליקויים וכשלים במתקני החשמל לפני שפורצות שריפות או נגרמת …