Tag «בדיקת מפוחים במחסנים»

בדיקת מפוחים – ביקורת מפוחים לשחרור ופינוי עשן

בדיקת מפוחים - ביקורת מפוחים לשחרור ופינוי עשן

בדיקת מפוחים – ביקורת מפוחים לשחרור ופינוי עשן מפוחי עשן משמשים להוצאת עשן ולהכנסת אוויר נקי. זוהי מערכת מאוד חשובה אשר יכולה להציל חיים ולהגן על רכוש בזמן שריפה. גם לא בשעת חירום, ניתן להשתמש במפוחים על מנת לשחרר אוויר חם ולהכניס אוויר פחות חם. מפוחי העשן מחוברים לגנרטור כך שגם במקרה של שריפה כאשר …