Tag «אותות חשמליים»

Pressure Transducers – מתמרי לחץ

Pressure Transducers - מתמרי לחץ

Pressure Transducers – מתמרי לחץ Pressure Transducers – מתמרי לחץ מתמר לחץ, הנקרא לפעמים  משדר לחץ, הוא מכשיר אשר ממיר לחץ לאות חשמלי אנלוגי. ההמרה של לחץ לאותות חשמליים מושגת על ידי שינוי צורה של מדדי המתח המתחברים לדיאפרגמה של מתמר הלחץ ומועברים לקונפיגורציית גשר אם אתם מחפשים מתמר לחץ כלשהו, אתם מוזמנים ליצור עמנו …