Tag «אבקה לסינטילציה המיוצרת מגביש»

אבקת סינטילציה | Scintillation powders

אבקת סינטילציה | Scintillation powders

אבקת סינטילציה | Scintillation powders הספק שאנו עובדים איתו מייצר אבקת סינטילציה באיכות גבוהה מגבישים שלמים האבקות הללו משמשות כסינטילטורים בטכניקות של סינטילציה נוזלית. במיוחד האבקות הללו משמשות בכרומטוגרפיה נוזלית להדמיה ולאיתור של 14C and 3H ניתן להזמין גרגרים בטווחי המידות הבאות 0 – 30 μm 30 – 50 μm 50 – 70 μm 70 …