מערכת הדמיה

spatial resolution: < 1 micrometer

spatial resolution: < 1 micrometer