USB2.0 Cameras – מצלמות

USB2.0 Cameras – מצלמות

USB2.0 Cameras - מצלמות
USB2.0 Cameras – מצלמות

מצלמות אלו נחלקות למספר קבוצות

Compact CMOS Cameras

Ultra-Compact USB2.0 Color 3MP CMOS Cameras
Ultra-Compact USB2.0 Monochrome 1.3MP CMOS Cameras
Ultra-Compact Global Shutter 752×480 Color CMOS Cameras
Ultra-Compact Global Shutter 752×480 Monochrome CMOS Cameras

CMOS Cameras Buffered

5MP Color CMOS Cameras, with 32MB on-Board Memory
5MP Monochrome CMOS Cameras, with 32MB on-Board Memory
3MP Color CMOS Cameras, with 32MB on-Board Memory
1.3MP Monochrome 8-bit CMOS Cameras, with 32MB on-Board Memory
1.3MP Monochrome 10-bit CMOS Cameras, with 32MB on-Board Memory
Wide VGA 752×480 Color CMOS Cameras with Global Shutters and 32MB on-Board Memory
Wide VGA 752×480 Monochrome 8-bit CMOS Cameras with Global Shutters and 32MB on-Board Memory
Wide VGA 752×480 Monochrome 10-bit CMOS Cameras with Global Shutters and 32MB on-Board Memory

CCD Cameras

High-Sensitivity USB2.0 Color 1.4MP 2/3″ CCD Cameras with Frame Buffers
High-Sensitivity USB2.0 Monochrome 1.4MP 2/3″ CCD Cameras with Frame Buffers
High-Sensitivity USB2.0 Color 1.4MP 1/2″ CCD Cameras with Frame Buffers
High-Sensitivity USB2.0 Monochrome 1.4MP 1/2″ CCD Cameras with Frame Buffers
Compact USB2.0 Color 8/12bit 1.3MP 1/3″ CCD Camera with Frame Buffers
Compact USB2.0 Monochrome 8/12bit 1.3MP 1/3″ CCD Camera with Frame Buffers

CMOS Cameras Unbuffered

1.3MP Monochrome CMOS Cameras – unbuffered
3MP Color CMOS Cameras – unbuffered