מתקן-יציב-להנחת-זרוע

מתקן יציב להנחת זרוע / רגל - מעמד עם ריפוד לטיפול רפואי

מתקן יציב להנחת זרוע / רגל – מעמד עם ריפוד לטיפול רפואי