מתקן-רפואי-להנחת-זרוע

מעמד טלסקופי נייד לרגל / יד עם כרית

מעמד טלסקופי נייד לרגל / יד עם כרית