מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי

מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי

גבישי סינטילציה מעובדים למשטחים דקים ויוצרים מסכי הדמיה מעולים עם רזולוציה מרחבית גבוהה. חלק ממאפייני המסכים הם: הומוגניות אופטית גבוהה, פני שטח ישרים ועמידות גבוהה

מסכי ההדמיה מתאימים בעיקר לקרני אלקטרון, קרני פרוטון, קרני רנטגן בעלי הספק נמוך, אור יו וי, וי יו וי ו-קרינת אקס יו וי
UV light, VUV
and XUV radiation

איכות אופטית גבוהה
הומוגניות אופטית גבוהה> 95%
מקבילות פנים מדויקת
קשיחות קרינה מצוינת
כימי, מכני, עמידות בטמפרטורה

==========================================================================

Tags

, Beam detection Beam detection, Chemical Chemical, Detection of 13.5 nm and other Detection of 13.5 nm and other, Electron Electron, EUV EUV, Excellent radiation hardness Excellent radiation hardness, High optical homogeneity (>95%) High optical homogeneity (>95%), High optical quality (S/D 0/0) High optical quality (S/D 0/0), imaging screen imaging screen, imaging screens imaging screens, mechanical mechanical, Precise face parallelism Precise face parallelism, Temperature resistance Temperature resistance, uv uv, VUV VUV, wavelegths (10-400 nm) wavelegths (10-400 nm), X-ray X-ray, X-ray tomography systems X-ray tomography systems, XUV imaging XUV imaging, גביש גביש, גביש סינטילציה גביש סינטילציה, גבישים גבישים, הִבהוּבֵי אור הִבהוּבֵי אור, מסך דימות מסך דימות, מסך הדמיה מסך הדמיה, מסך סינטילציה מסך סינטילציה, מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי, מסך פלואורסצנטי מסך פלואורסצנטי, מסך פלואורצנטי מסך פלואורצנטי, מסכים לסינטילציה מסכים לסינטילציה, נִצנוּץ נִצנוּץ, פליטת חלקיקי אלפא פליטת חלקיקי אלפא, קרינה פלואורסצנטית קרינה פלואורסצנטית, קריסטל קריסטל