מיגון קרינה מרשת חשמל – בידוד קרינה מרשת החשמל

מיגון קרינה מרשת חשמל – בידוד קרינה מרשת החשמל

מיגון קרינה מרשת חשמל - בידוד קרינה מרשת החשמל
מיגון קרינה מרשת חשמל – בידוד קרינה מרשת החשמל

מיגון קרינה מרשת חשמל – בידוד קרינה מרשת החשמל. קרינה מרשת החשמל היא קרינה ממקורות חשמליים ולא קרינה סלולרית. כאשר אנו מדברים על קרינה מרשת החשמל אנו מדברים על קרינה מקווי מתח גבוה, כבלי חשמל, ארונות חשמל, מנועי חשמל ומקורות אחרים. אנחנו חשופים לקרינה מרשת החשמל במקום העבודה, בלימודים, בבית, במקומות ציבוריים ובמקומות אחרים. מה שיכול להטעות הוא מקור קרינה חשמלית שאינו נראה. למה הכוונה? – למשל בדירה אין מקור עוצמתי של חשמל הנראה לעין, אך מאחורי אחד הקירות נמצא ארון חשמל או חדר חשמל הפולט קרינה חשמלית בעוצמה גבוהה. דוגמא נוספת היא קו מתח גבוה המוטמן באדמה מתחת למקום בו שוהים בני אדם באופן קבוע. המסקנה היא שגם אם אתה לא רואה או לא יודע על הימצאות מקור חשמלי בסביבתך, ייתכן שיש מקור כזה אך הוא נסתר מעיניך. הפתרון הוא להזמין בודק קרינה אשר יכול לאתר מקורות קרינה נסתרים

לאחר מציאת מקור קרינה חשמלית מרשת החשמל ניתן לבודד את הקרינה באמצעות חומרים שונים. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבל ייעוץ ופרטים נוספים

התקשרו עכשיו

נשמח לשוחח עימכם

Radiation protection from the electricity grid – radiation isolation from the electricity grid. Radiation from the electricity grid is radiation from electrical sources and not cellular radiation. When we talk about radiation from the power grid we are talking about radiation from high voltage lines, power cables, electrical cabinets, electric motors and other sources. We are exposed to radiation from the electricity grid in the workplace, at school, at home, in public places and elsewhere. What can be misleading is an invisible source of electric radiation. what does it mean? – For example, the apartment does not have a powerful source of visible electricity, but behind one of the walls is an electrical cabinet or an electrical room that emits high-intensity electric radiation. Another example is a high voltage line buried in the ground below where humans regularly reside. The conclusion is that even if you do not see or do not know about the presence of an electrical source in your environment, there may be such a source but it is hidden from your eyes. The solution is to order a radiation tester who can locate hidden radiation sources

After finding the source of electric radiation from the mains the radiation can be isolated using different materials. You are welcome to contact us for advice and additional details

Call now

We will be happy to talk to you

Tags:

מיגון קרינה מרשת חשמל, בידוד קרינה מרשת חשמל, חסימת קרינה מרשת חשמל, מיגון קרינה מרשת החשמל, בידוד קרינה מרשת החשמל, קרינה אלקטרומגנטית, לוח למיגון קרינה, לוחות למיגון קרינה, יריעה למיגון קרינה, מיגון קרינה אלקטרומגנטית, מיגון קרינה מארון חשמל, מיגון קרינה מארונות חשמל, רשת נגד קרינה, מיגון קרינה מארון חשמל, קבלן מיגון קרינה, מיגון מפני קרינת חשמל, מיגון נגד קרינה, מיגון קרינה מארון חשמל, מיגון נגד קרינה, מיגון מפני קרינת חשמל, משטח חוסם קרינה, רשת נגד קרינה, קבלן מיגון קרינה, מוצרים נגד קרינה, הפחתת קרינה, רשת נגד קרינה, משטח חוסם קרינה, הפחתת קרינה, מוצרים נגד קרינה