ליתיום ניובט – גביש ליתיום ניובט | Iron-doped Lithium niobate (Fe:LiNbO3)

ליתיום ניובט - גביש ליתיום ניובט | Iron-doped Lithium niobate (Fe:LiNbO3)

ליתיום ניובט – גביש ליתיום ניובט | Iron-doped Lithium niobate (Fe:LiNbO3)