חלון אופטי המאפשר מעבר בניחות מינימלי של עוצמת קרן הלייזר – optical window for laser

חלון אופטי המאפשר מעבר בניחות מינימלי של עוצמת קרן הלייזר - optical window for laser

חלון אופטי המאפשר מעבר בניחות מינימלי של עוצמת קרן הלייזר – optical window for laser