חומרים מבודדי קרינה

חומרים מבודדי קרינה

חומרים מבודדי קרינה
חומרים מבודדי קרינה

חומרים מבודדי קרינה הנם חומרים בעלי תכונות המאפשרות להם לחסום קרינה מסוג זה או אחר. לפעמים אנו יכולים לחשוב למשל שקיר או דלת יכולים לחסום קרינה אך זה לא כך ולכן יש צורך למגן גם קירות ודלתות. בנוסף לכך, חומר שחוסם סוג מסויים של קרינה אינו חוסם סוג אחר של קרינה. בכל מה שקשור להגנה מפני קרינה חשוב לגלות את מקור הקרינה, סוג הקרינה, רמת הקרינה והחומרים אשר באמת יבודדו את הקרינה

חלק מהחומרים מבודדי הקרינה שאנו מציעים הם

לקרינה מייננת : עופרת

לקרינה בלתי מייננת: פלדה מגנטית, אלומיניום, פלדת סיליקון לא מקוטבת, פחי פלדת סיליקון, סיליקון סטיל, פח חשמלי, צבע חוסם קרינה, בד חוסם קרינה, פלדת שנאים או טפט חוסם קרינה

חשוב כאן לציין שזה לא מספיק לדעת אילו חומרים נדרשים, חשוב גם לדעת באיזה עובי החומרים צריכים להיות וגם אילו שכבות יש ליישם כדי שהקרינה תיחסם. עובי החומרים והשכבות נקבעים על סמך ממצאי בדיקת הקרינה. ברמות שונות של קרינה יש צורך בעובי שונה של החומרים ובשכבות שונות של חומרים. אז הגיע אליכם בודק קרינה ואמר לכם למשל שאתם צריכים לשים עופרת על הקיר, עליכם לשאול אותו מה העובי הנדרש על מנת להיות בטוחים שהקרינה תיחסם. רק בדרך זו ניתן באמת להגן מפני קרינה מסוכנת

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים, יעוץ והצעת מחיר

התקשרו עוד היום

נשמח לשוחח עימכם

Radiation insulators are materials that have properties that allow them to block radiation of one type or another. Sometimes we can think for example that a wall or a door can block radiation but this is not the case and therefore it is necessary to protect walls and doors as well. In addition, a substance that blocks a certain type of radiation does not block another type of radiation. When it comes to radiation protection it is important to find out the source of the radiation, the type of radiation, the level of radiation and the materials that will really insulate the radiation

Some of the radiation-insulating materials we offer are

For ionizing radiation: lead

For non-ionizing radiation: magnetic steel, aluminum, non-polarized silicon steel, silicone steel cans, steel silicone, electric tin, radiation blocking paint, radiation blocking fabric, transformer steel or radiation blocking wallpaper

It is important to note here that it is not enough to know what materials are required, it is also important to know what thickness the materials should be and also what layers should be applied in order for the radiation to be blocked. The thickness of the materials and layers are determined based on the findings of the radiation test. Different levels of radiation require different thicknesses of materials and different layers of materials. So a radiation tester came to you and told you for example that you need to put lead on the wall, you have to ask him what thickness is required in order to be sure that the radiation will be blocked. Only in this way can you really protect against dangerous radiation

You are welcome to contact us for more details, advice and a quote

Call today

We will be happy to talk to you

Tags:

עופרת, פלדה מגנטית, אלומיניום, פלדת סיליקון לא מקוטבת, פחי פלדת סיליקון, סיליקון סטיל, פח חשמלי, צבע חוסם קרינה, בד חוסם קרינה, פלדת שנאים , טפט חוסם קרינה, חומרים מבודדי קרינה,בידוד קרינה,עופרת קרינה,עופרת חוסמת קרינה, לוחות עופרת נגד קרינה,חומר מבודד קרינה,חומר חוסם קרינה,חומר נגד קרינה,חומר מגן קרינה,חומרים מגיני קרינה,חומרים חוסמים קרינה