גביש ביתא בריום בוראט | Beta-barium borate crystals (β-BBO)

גביש ביתא בריום בוראט | Beta-barium borate crystals (β-BBO)

גביש ביתא בריום בוראט | Beta-barium borate crystals (β-BBO)