חומרי סינטילציה – Scintillation materials

חומרי סינטילציה – Scintillation materials

חומרי סינטילציה - Scintillation materials
חומרי סינטילציה – Scintillation materials

להלן טבלה של חומרי סינטילציה והמאפיינים שלהם

 

 תכונות חומריות
YAG:Ce LuAP:Ce BGO PWO CRY 19 YAP:Ce LuAG:Ce CRY 18 LuAG:Pr
צפיפות 4.57 g/cm3  8.34 g/cm3  7.13 g/cm3  8.28 g/cm3  7.1 g/cm3  5.37 g/cm3  6.73 g/cm3  4.5 g/cm3  6.73 g/cm3
חוזק by Mohs 8.5  –  5  4  –  8.6  8.5  5.8  8.5
Index of refraction 1.82  –  2.15  2.17  1.81  1.95  1.84  1.79  1.84
נקודת המסה 1970°C  1960 °C  1050 °C  1123 °C  2100°C  1875°C  2020°C  1980°C  2043°C
Thermal expansion 0.8-0.9 x 10-5/K  –  0.7 x 10-5/K  –  1.8-10.3 x 10-5/K  0.4-1.1 x 10-5/K  –  –  –
מבנה cubic  –  cubic  tetragonal symetric  monoclinic  rhombic  cubic  monoclinic  cubic
Hygroscopic NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO
תכונות סינטילציה
Wavelength of max. emission 550 nm  365 nm  480 nm  420 nm  420 nm  370 nm  535 nm  425 nm  310 nm
Decay constant 70 ns  18 ns  300 ns  5-15 ns  41 ns  25 ns  70 ns  45 ns  20 ns
Afterglow <0.005 % at 6 ms  –  <0.005% at 6 ms  –  –  <0.005 % at 6 ms  –  –  –
Radiation length for 511 keV 3.5 cm  –  1.1 cm  0.89 cm  2.1 cm  2.7 cm  1.3 cm  2.74 cm  1.3 cm
Photon yield at 300 K (27°C) 30 x 103Ph/MeV  11 x 103 Ph/MeV  8-10 x 103 Ph/MeV  15-25 phe/MeV  24 x 103 Ph/MeV  25 x 103 Ph/MeV  25 x 103 Ph/MeV  30 x 103 Ph/MeV  15-18 x 103 Ph/MeV
Integrated light output compared to NaI:Tl 40 % NaI:Tl  –  15-20 % NaI:Tl  –  75 % NaI:Tl  70 % NaI:Tl  20 % NaI:Tl  80 % NaI:Tl  66 % NaI:Tl

Tags:
, Scintillation materials Scintillation materials, חומרי סינטילציה חומרי סינטילציה, חומרי סינטילציה – Scintillation materials חומרי סינטילציה – Scintillation materials, YAG:Ce YAG:Ce, LuAP:Ce LuAP:Ce, BGO BGO, PWO PWO, CRY 19 CRY 19, YAP:Ce YAP:Ce, LuAG:Ce LuAG:Ce, CRY 18 CRY 18, LuAG:Pr LuAG:Pr, סינטילטור סינטילטור