מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים / בין עירוניים – Area Monitoring system

מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים / בין עירוניים – Area Monitoring system

מערכת זו מורכבת מאחת או כמה משאיות ותחנה מרכזית.המשאיות מודדות את רמת הקרינה בסביבה והמידע מאוחסן בבסיס הנתונים בתוך המשאית

מערכת זו מותקנת כיום בכל תשעה עשר תחנות הכח הגרעיניות בצרפת

לפרטים נוספים ולייעוץ, צרו עמנו קשר

tags:
מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים / בין עירוניים – Area Monitoring systemX כור גרעיניX קרינה מסביב לכור גרעיניX קרינה באזור תחנת כוח גרעיניתX ניטור קרינה ברחובות העירX ניטור קרינה בשטחים פתוחיםX מדידת קרינה באזור מפעל גרעיניX the ambient dose rateX point gammaX alpha beta activityX Area MonitoringX nuclear power plantsX תחנת כוח גרעינית