צינורות בעירה מקוורץ

כלי קוורץ ומוצרי קוורץצינורות בעירה מקוורץ

צינורות בעירה מקוורץ
צינורות בעירה מקוורץ

צינורות בעירה מיוצרים כך שבקצוות שלהם יש חיבור לצינוריות גז

במעבדות אשר בהן נערכים ניסויים בטמפרטורות גבוהות נעשה שימוש בצינורות הבעירה הללו המיוצרים מקוורץ העמיד בטמפרטורות גבוהות מאוד

הצינור מיוצר בהתאם לדרישת הלקוח מבחינת אורך הצינור, קוטר הצינור, עובי הדופן וגודל הכיסוי בקצוות