חיישן להבה Flame sensor UV TRON

חיישן להבה Flame sensor UV TRON

חיישן להבה Flame sensor
UV TRON