גלאים וחיישנים

גלאים מודדים תאורה של מקורות אור למספר יישומי ספקטרומטריה או אופטיקה. בתוך הגלאים ישנם מערכים של פוטו-גלאים או פוטודיודות המעבירים זרם חשמלי. השימוש בגלאים מאפשר מדידה של מאפייני האור שכן מכשירים אחרים אינם מצליחים למדוד מאפיינים אלה. אנו יכולים גם להציע מספר פוטודיודות עם יכולות הגברה המעניקות תוצאות מדידה טובות יותר

חיישנים אופטיים הם גלאים אלקטרוניים אשר ממירים אור לאותות אלקטרוניים. חיישנים אלקטרו-אופטיים יכולים לאתר קרינה אלקטרומגנטית מאורכי גל שונים: מאינפרא אדום עד אורכי גל אולטרה סגולים. חיישנים אלקטרו-אופטיים משמשים ביישומים רבים, כגון

נורות לד, עם חיישנים מובנים, אשר נדלקים אוטומטית כאשר השמש שוקעת ונכבים כאשר השמש זורחת

חיישני קרן מעבר, או חיישני מיקום, המופעלים כאשר קרן אור נחסמת

מערכות גילוי פלאש, המסנכרנות הבזקי צילום זה עם זה

חיישנים פוטואלקטריים, שהם מכשירים המזהים מרחק, היעדרות או נוכחות של עצמים באמצעות קולט פוטואלקטרי ומשדר אור

בין החיישנים והגלאים שאנו מציעים תוכלו למצוא: חיישני קרינה, חיישני אלקטרונים ויונים, חיישני מרחק ומיקום, חיישנים ספציפיים ליישום ועוד