אלקטרוניקה

אלקטרוניקה באופטיקה או באלקטרואופטיקה נקראת אופטואלקטרוניקה או אופטרוניקה. המכשירים באלקטרוניקה עוזרים למערכות אופטיות לייצר מקור אור, לשלוט ולאתר אור. מכשירים אלה הם מתמרים אלקטרוניים הנחוצים להפעלת המערכת האופטית. ללא מתמרים אלה המערכות האופטיות אינן יכולות לתפקד

רכיבים אלקטרוניים יכולים להיות פעילים או פסיביים. מכשירים אלקטרוניים פעילים מספקים אנרגיה בעצמם ומהווים מקור לאנרגיה. מכשיר אלקטרוני פסיבי אינו מייצר אנרגיה כמקור אלא יכול להגדיל זרם חשמלי

אלקטרוניקה יכולה להיות מסווגת באופן הבא

פָּעִילה – ספקי כוח לייזרים, מנורות קשת, טעינת קבלים, לייזר דיודות, מתח גבוה

פַּסִיבִית – קבלים מתח גבוה, גנרטורים לעיכוב, דופק ופונקציות, אלקטרוניקה

גלאים – מד כוח, מד כוח דופק, מד אנרגיה, מדי אור