סינטילטור הליד – HALIDE SCINTILLATORS

סינטילטור הליד – HALIDE SCINTILLATORS

סינטילטורי הליד ממלאים תפקיד מכריע וחשוב בגילוי קרינה מייננת מאז מציאת הסינטילציה ב-1948. ממצא זה הניע את המחקר והפיתוח של סינטילטורי הליד, דבר שהביא לפיתוח גבישי נוספים

אנו משווקים בישראל גבישים שונים למטרות שונות ומשרתים לקוחות רבים בארץ. אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת מידע נוסף. להלן מספר דוגמאות

1. CeBr3 Scintillator
Growth technique: Bridgman

Dimension(max): ∅ 100 mm x 150 mm length

Achieved items: encapsulated crystal and assembly detectors

2. CsI(tl) Scintillator
Growth technique: Bridgman

Dimension(max): ∅ 120 mm x 400 mm length

Achieved items: Monolithic crystal and Linear or 2-D arrays

3. NaI(tl) Scintillator
Growth technique: Bridgman

Dimension(max): ∅ 150 mm x 400 mm

Available items: Blank, encapsulated and assembly detectors

4. CsI(na) Scintillator
Growth technique: Bridgman

Dimension(max): ∅ 90 mm x 300 mm

Available items: Crystal blank and Encapsulated

5. CaF2(eu) Scintillator
Growth method: Bridgman

Maximum dimension: ∅60 mm x 120 mm length

Available items: single crystal

Features:

Relatively high light output/High shock resistance/Inert.

Application:

P-detectors/Radioactivity medical science diagnoses.

6. Y doped BaF2 Scintillator
Density(g/cm3) 4.88
Decay time(ns) 0.8/660
Emission peak(nm) 220/310
Light yield(relatively NaI:Tl%) 8/32

CaF2(eu)CeBr3CsI(Na)CsI(Tl)halidehalide crystalhalide scintillatorHALIDE SCINTILLATORSNaI(Tl)ScintillatorY doped BaF2גביש הלידסינטילטור הלידסינטילציה הליד